Tổng cục Thủy sản

Cập nhập tin tức Tổng cục Thủy sản

Sau khi gợi ý các DN, hàng loạt cán bộ Tổng cục Thủy sản đã nhận tiền tỷ để làm văn bản giả mạo...

Hàng loạt cán bộ Tổng cục nhận tiền tỷ làm văn bản giả mạo

Các cán bộ này đã cấu kết phát hành văn bản giả mạo, cấp phép sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường hưởng lợi hàng tỷ đồng.

 

Khai trừ đảng, cách chức vụ trưởng làm giả 800 giấy phép

Với việc đưa tên các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn vào bản phụ lục sản phẩm đã được cấp phép lưu hành ông Bùi Đức Quý đã được chuyển tổng số tiền 912 triệu đồng.