Trần Sỹ Thanh.

Cập nhập tin tức Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan quyết tâm trả đất dịch vụ cho dân, trên tinh thần không 'dính dáng lợi ích và trong veo thì không sợ gì'.