Trâu chọi húc chết chủ tại lễ hội ở Đồ Sơn

Vụ trâu chọi húc chết chủ gây xôn xao dư luận. Hải Phòng tạm dừng lễ hội. Con trâu số 18 bị bắn chết để lấy mẫu kiểm tra chất kích thích.

- Vụ trâu chọi húc chết chủ gây xôn xao dư luận. Hải Phòng tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Con trâu số 18 bị bắn chết để lấy mẫu kiểm tra chất kích thích. Nhiều người đặt câu hỏi về khâu tổ chức lễ hội.