tri tue nhan tao

Cập nhập tin tức tri tue nhan tao

Phát triển trí tuệ nhân tạo cần hướng tới bền vững, thân thiện với môi trường sống

Theo các chuyên gia, cần hướng tới phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) thành hệ thống có tính bền vững, đảm bảo tính cân bằng và thân thiện với môi trường sống.

Tim kiếm các giải pháp AI để đồng hành bảo vệ trẻ em trên mạng

Các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được tìm kiếm và xây dựng theo triết lý đồng hành cùng con người, sau đó dần dần thay thế nguồn nhân lực trong bảo vệ trẻ em.