Trương Xuân Cừ

Cập nhập tin tức Trương Xuân Cừ

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan đặt vấn đề, thanh tra theo kế hoạch mà còn báo trước, người ta sẽ chuẩn bị hết “vở sạch chữ đẹp”.