Trương Xuân Cừ

Cập nhập tin tức Trương Xuân Cừ

Tăng tốc từ đầu xuân để đạt thành tựu lớn trong năm 2024

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 và chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Do vậy, cần tránh tình trạng nghỉ Tết kéo dài, ngay từ đầu xuân cần phải tăng tốc để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Thanh tra mà còn báo trước, ‘vở sạch chữ đẹp’ hết

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan đặt vấn đề, thanh tra theo kế hoạch mà còn báo trước, người ta sẽ chuẩn bị hết “vở sạch chữ đẹp”.