tuần châu hà nội

Cập nhập tin tức tuần châu hà nội

Triển khai dự án từ 2005, đến nay dự án Tuần Châu ở Hà Nội vẫn trong cảnh dở dang, hoang vắng vì chậm tiến độ, vừa bị đưa vào diện rà soát.