tuần tra chung

Cập nhập tin tức tuần tra chung

Hình ảnh chiến hạm Nga, Trung Quốc tuần tra chung ở Thái Bình Dương

Moscow thông báo, 5 tàu chiến Nga và 4 chiến hạm Trung Quốc đã tham gia một sứ mệnh tuần tra chung ở Thái Bình Dương hôm nay (28/7).

Hải quân VN-Campuchia giữ an ninh trên vùng biển giáp ranh 2 nước

Trải qua 48 chuyến tuần tra chung, Hải quân hai nước đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh trật tự trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh.

Hải quân VN tuần tra chung với hải quân Thái Lan

Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành thành công chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 35.

Hải quân VN tuần tra chung với Hải quân hoàng gia Campuchia

Hải quân VN vừa kết thúc chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 46 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Hải quân VN tuần tra chung với Hải quân Campuchia

Vùng 5 Hải quân Việt Nam đã phối hợp với Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức thành công chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 45.

Mỹ - Philippines tuần tra chung ở biển Đông

Mục đích của việc này là tăng cường khả năng phối hợp giữa hai quân đội, tạo nền tảng cho các lực lượng tuần tra chung trên biển và trên không.

Biển Đông: TQ thúc quân sự hóa, Mỹ phải 'chơi' kiểu mới

Mỹ khởi động một cuộc chơi mới buôc các nước nhỏ phải biến hoá cho phù hợp.