- Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Lào.

1 - Nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngChủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDC Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, từ ngày 19/12 đến ngày 21/12.

Trong chuyến thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cùng tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017; hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm một số nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam; tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; gặp gỡ đại diện cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, thế hệ trẻ Việt Nam và lưu học sinh Lào tại Việt Nam; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở Thủ đô Hà Nội, tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

2- Hai bên nhấn mạnh chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith lần này là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, khi hai nước đã phối hợp tổ chức rất thành công Năm Đoàn kết hữu nghị 2017, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Hai bên khẳng định kế thừa truyền thống quan hệ gắn bó từ trong lịch sử, trong suốt 55 năm qua quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã đạt được những thành quả to lớn, toàn diện, rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử và nhấn mạnh những thành quả đó bắt nguồn từ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và đã trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Hai bên chân thành cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa, trong sáng và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Hai bên khẳng định tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp đó để bảo vệ, giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, coi đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của hai dân tộc, vì sự  phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

3- Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình nổi bật của mỗi Đảng, mỗi nước; chúc mừng về những kết quả quan trọng sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; khẳng định kết quả của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 có ý nghĩa sâu sắc đối với việc nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào,  là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới; trao đổi thống nhất về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi Đảng. Hai bên cũng đã chia sẻ ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. 

4- Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; Tuyên bố chung Việt Nam-Lào tháng 4/2016, tháng 11/2016 và tháng 4/2017 nhân các chuyến thăm hữu nghị chính thức của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

5- Hai bên nhất trí tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước; tiếp tục duy trì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước dưới nhiều hình thức; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước; mở rộng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban của Đảng, bộ, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước, trong đó coi trọng việc trao đổi lý luận và thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; tập trung phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; tiếp tục phối hợp xây dựng các công trình và tôn tạo các di tích lịch sử về quan hệ Việt Nam-Lào ở mỗi nước.

6- Hai bên khẳng định tầm quan trọng và nhất trí nỗ lực thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Hai bên phối hợp thực hiện tốt các Thỏa thuận cấp cao, Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước, trong đó ưu tiên kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối về GTVT, năng lượng, du lịch và hợp tác sử dụng có hiệu quả các Cảng biển của Việt Nam vì mục tiêu phát triển của hai nước theo Thỏa thuận giữa hai bên với các hình thức phù hợp; trao đổi để có các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm của Việt Nam tại Lào; nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Lào tại Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập phù hợp với quy định, pháp luật của mỗi nước và thông lệ quốc tế. Việt Nam cảm ơn Lào đã coi trọng những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

7- Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, coi đây là trụ cột trong quan hệ giữa hai nước nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước. Hai bên phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng, an ninh; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu, Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới; xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; tiếp tục triển khai có hiệu quả Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước; phối hợp ngăn chặn và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là mua bán, vận chuyển chất gây nghiện; tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

8- Hai bên nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Lào chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017; Việt Nam chân thành cảm ơn Lào đã ủng hộ Việt Nam hoàn thành trọng trách nước chủ nhà APEC.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nước sông Mê Công, bảo đảm hài hòa lợi ích của các nước trong lưu vực sông Mê Công; có cơ chế phối hợp giữa hai bên và các bên liên quan để kiểm tra, giám sát các tác động toàn diện của việc sử dụng nước sông Mê Công; tăng cường phối hợp với Campuchia thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Hai bên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển năm 1982; cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

9- Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng bí thư, Chủ tịch nướcBounnhang Vorachith trân trọng mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân; các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm Lào. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam vui vẻ nhận lời mời, thời gian cụ thể của các chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Tình đoàn kết Việt-Lào không kẻ thù nào phá vỡ nổi

Tình đoàn kết Việt-Lào không kẻ thù nào phá vỡ nổi

“Thương nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt-Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chiều nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Việt-Lào hợp tác chặt chẽ về an ninh, quốc phòng

Việt-Lào hợp tác chặt chẽ về an ninh, quốc phòng

Tại Phủ Chủ tịch hôm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Tổng bí thư , Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Cuộc hội đàm của hai Tổng bí thư Việt - Lào

Cuộc hội đàm của hai Tổng bí thư Việt - Lào

Sau lễ đón chính thức sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Tổng bí thư Việt - Lào tham quan triển lãm ảnh tại Bộ Quốc phòng

Tổng bí thư Việt - Lào tham quan triển lãm ảnh tại Bộ Quốc phòng

Triển lãm do TTX Việt Nam và Ban Đối ngoại TƯ phối hợp tổ chức nhân Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Sáng nay, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 2017".

Tổng bí thư Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng bí thư Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PV