Ubisoft Quebec

Cập nhập tin tức Ubisoft Quebec

Assassin's Creed: Syndicate sẽ xuất hiện những danh nhân thế giới nào?

Charles Dickens, Alexander Graham Bell, Charles Darwin... và nhiều nhân vật lịch sử lỗi lạc khác sẽ góp mặt trong Assassin's Creed: Syndicate.

Nhân vật chính trong Assassin’s Creed: Victory có thể tử mạng vì bệnh… sợ độ cao

Lần đầu tiên trong lịch sử dòng game Assassin’s Creed, nhân vật chính có thể bị mất mạng nếu như sử dụng không khéo kỹ năng Parkour..