Uỷ ban Dân tộc

Cập nhập tin tức Uỷ ban Dân tộc

Ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Các địa phương đã cơ bản ban hành đầy đủ văn bản theo quy định: Có 4 tỉnh, thành phố đã ban hành chính sách giảm nghèo đặc thù; 3 tỉnh đã ban hành chính sách bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động...

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: “Chúng tôi muốn đưa ứng dụng CNTT tiếp cận đồng bào dân tộc”

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Uỷ ban Dân tộc cho biết, việc bắt tay với tâp đoàn công nghệ để đưa ứng dụng CNTT tiếp cận tới từng vùng đồng bào ở một cách nhanh chóng, hiệu quả, để miền núi tiến kịp miền xuôi.

 

Bổ nhiệm lại Phó tổng TTCP và Phó chủ nhiệm UB Dân tộc

Ban cán sự Đảng, Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Phó tổng TTCP.