viễn thông di động

Cập nhập tin tức viễn thông di động

Chính phủ cho phép tiếp tục duy trì các trạm BTS cũ đã lắp đặt trên đất công

Chính phủ vừa thống nhất cho phép tiếp tục duy trì các trạm thu phát sóng di động (BTS) đã lắp đặt trên tài sản công (không xem xét việc lắp đặt, xây dựng mới) cho đến khi có quy định mới.

Bộ TT&TT đề nghị nhà mạng đẩy nhanh thương mại hóa 5G

ICTnews - Bộ TT&TT vừa đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động nghiên cứu, có phương án đẩy nhanh việc triển khai thương mại hóa 5G để phát triển các ứng dụng y tế từ xa, đào tạo trực tuyến, sản xuất thông minh.

"Cần đón bắt xu hướng viễn thông - truyền hình hội tụ"

Khoảng cách giữa viễn thông di động và truyền hình ngày càng thu hẹp là xu hướng Việt Nam cần sớm đón bắt, cũng như tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác hiệu quả.