Việt Sử Kiêu Hùng

Cập nhập tin tức Việt Sử Kiêu Hùng

"Nổi da gà" với phim hoạt hình cổ trang Việt Nam; lịch sử nước nhà sao mà hay đến vậy!

“Việt Sử Kiêu Hùng” là dự án thành lập thông qua việc gây quỹ, và hầu hết những người tham gia đều là tự nguyện và có chung mục tiêu đóng góp một phần cho việc truyền tải đam mê lịch sử theo phong cách mới.