Độ ta không độ nàng bị cho là tiêu cực vì xây dựng hình ảnh tu sĩ trả thù tình - VietNamNet