Nhan sắc sau gần 20 năm của Diệu Thảo ‘Phía trước là bầu trời’