MC Phan Anh gây chấn động khi tiết lộ chuyện quá khứ