Thuỷ Tiên quyên góp được hơn 40 tỷ đồng cứu trợ miền Trung