Hé lộ nguồn vốn 'khủng' 4,7 tỷ USD 'rót' cho Dự án sân bay Long Thành