Cậu bé người Việt sở hữu 7000 "siêu xe" gần tỷ đồng