10 chiếc siêu xe, xe sang chịu phí trước bạ cao ngất vài tỷ đồng