Tắm trong nhà vệ sinh công cộng, bé gái bị hiếp dâm 2 lần