Việt Nam vs Thái Lan: Báo Thái Lan tiếc vì hòa Việt Nam - VietNamNet