Tin thể thao 9-6: Sau đổ vỡ, Thúy Hiền wushu cặp bồ kém 10 tuổi