TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

16 tỷ đồng cho dự án kết nối di sản với công chúng

Cập nhật: 09:23
 
 

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Hội đồng Anh tại VN công bố dự án Di sản kết nối, trị giá 500 nghìn bảng Anh (khoảng gần 16 tỉ đồng), kéo dài từ năm 2018 – 2020, nhằm bảo tồn, phát triển, quảng bá di sản âm nhạc và phim của VN.

Dự án này đặc biệt chú trọng đến giá trị di sản âm nhạc và phim chưa được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Trong khuôn khổ dự án, Hội đồng Anh tại VN sẽ phối hợp với các đối tác như cộng đồng địa phương, viện nghiên cứu về di sản văn hóa ở trung ương và địa phương, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa để nghiên cứu, thu thập tài liệu, hỗ trợ tập huấn và nâng cao năng lực (bao gồm cả phương thức dạy truyền miệng), vận động chính sách và giáo dục, nhìn lại, khôi phục giá trị, và tiếp nối sáng tạo các di sản văn hóa trong thực tiễn đương đại…

di sản
Đàn Goong một loại đàn giàu giá trị truyền thống của người Tây Nguyên cũng sẽ được giới thiệu qua chương trình Di Sản Kết Nối

Dự án nhằm mang đến cách tiếp cận di sản sáng tạo, cho phép các cộng đồng trực tiếp đóng góp và hưởng lợi từ việc bảo vệ và chia sẻ di sản văn hóa, từ đó thúc đẩy sự hiểu biết, ứng dụng, và thụ hưởng các di sản văn hóa này trong đời sống hằng ngày ngay tại cộng đồng địa phương, cũng như trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, và giáo dục khác nhằm tạo điều kiện để di sản nhạc và phim tiếp tục đổi mới.

Dự án Di sản kết nối nằm trong chương trình Văn hóa và phát triển, đánh dấu 25 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại VN.

Tình Lê