vô tuyến điện

Cập nhập tin tức vô tuyến điện

Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi được góp ý toàn diện, sâu sắc

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội đã quan tâm và có những ý kiến đóng góp sâu sắc, toàn diện.

Hoàn thiện Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện quy định khi sử dụng tần số phân bổ riêng cho quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế phải đảm bảo yếu tố bảo mật.