Vũ Minh Khương

Cập nhập tin tức Vũ Minh Khương

Nhiều người giàu cực nhanh sau khi vào Sài Gòn sinh sống

TPHCM là một hệ sinh thái sống động có sức khuyến tạo đặc sắc. Tôi có nhiều người bạn đã gặt hái nhiều thành công sau khi chuyển vào sinh sống tại TPHCM.

TS Vũ Minh Khương: Tín hiệu từ các tân Bí thư trẻ

Việc nhiều nhân sự trẻ giữ cương vị đứng đầu ở các địa phương cho thấy đã có sự chuyển động đáng lưu tâm…

TS Vũ Minh Khương bàn về cơ hội chọn người đứng đầu

Tương lai của một một đất nước bị chi phối bởi hai động lực căn bản: thời vận và phẩm cách hệ thống, TS Vũ Minh Khương chia sẻ.