Co ro bên bếp lửa hồng 
Lửa than rực đỏ nghe lòng nhớ thương
Người đi kẻ ở tơ vương 
Mai, đào vẫn nở rợp đường đấy thôi!

Củi tàn, thổi rịn mồ hôi
Nhọ tro lấm quyện hồn tôi tháng ngày  
Chữ tình duyên kiếp nợ vay  
Chữ hiếu đến đáp chưa đầy có nguôi?

Chiều xuân én liệng lưng trời 
Còn đâu dáng dấp cha tôi nơi này 
Thắp hương mâm cỗ dọn bày 
Nhập nhòe hình bóng mắt cay nhớ người.

Vạn vật giăng đợi lả lơi 
Mấy ai hồi tưởng thấm lời tri ân 
Vần xoay nhật nguyệt, dương trần 
Xuân sinh, hạ vũ, thu vàng, đông hanh.

Tre già măng mọc mướt xanh
Một năm kết thúc qua nhanh tuổi đời 
Buồn vui biến cố tả tơi 
Liệng vào bếp lửa thiêu dời nó đi.

Sương rơi ướt đẫm hàng mi 
Giao thừa pháo nổ nâng ly thưởng mình 
Năm mới ăm ắp hữu tình 
Gia đình hạnh phúc an bình muôn nơi!

Thi Ngọc Lan