xuất khẩu da giày

Cập nhập tin tức xuất khẩu da giày

Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam thông tin tổng kim ngạch xuất khẩu da giày tháng 9/2022 đạt 2 tỷ USD, giảm 30% so với tháng 8/2022 (2,6 tỷ USD).