Zhengqi Pingtai

Cập nhập tin tức Zhengqi Pingtai

Valve lên kế hoạch phát triển một phiên bản Steam siêu đặc biệt

Phiên bản Steam tại thị trường Trung Quốc sẽ là một dịch vụ riêng biệt và hoàn toàn khá so với bản quốc tế chúng ta đang sử dụng.