- Viện Công nghệ châu Á (AIT) đã dành 14 học bổng cho các ứng viên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập chi nhánh của Viện này tại Việt Nam.

Với mục đích ghi nhận sự giúp đỡ và đóng góp của các đối tác cũng như sinh viên, Viện này cấp học bổng Thạc sĩ toàn thời gian cho ứng viên Việt Nam học tại AIT Thái Lan.

Chương trình học bổng sẽ bắt đầu từ năm 2015 đến năm 2018, trong đó mỗi năm cấp 14 học bổng. Cụ thể, 4 học bổng dành cho các cán bộ nhân viên làm việc trong các cơ quan thuộc Nhà nước, 4 học bổng dành cho con em các cựu sinh viên của AIT Việt Nam, 3 suất dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp đại học có hoàn cảnh khó khăn và 3 suất dành cho các ứng viên xuất sắc nhất.

Các ứng viên được chọn sẽ được AIT đài thọ toàn bộ học phí và lệ phí đăng ký (725.000 Baht Thái), cộng với chỗ ở, chi phí sinh hoạt trong ký túc xá của AIT (300.000 Baht) trong vòng 22 tháng học tập.

Mọi thông tin chi tiết truy cập trang: http://www.aitvn.asia/en/about-us/scholarship/23928_ait-vietnams-silver-scholarship.html

  • Nguyễn Thảo