Cà Mau đã sẵn sàng bầu cử sớm

Là 1 trong 12 tỉnh thành thực hiện bầu cử sớm, Cà Mau huy động sự cả hệ thống chính trị, vào cuộc, dồn sức chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, trang trọng, đúng luật định, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bỏ phiếu sớm, Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau và các cơ quan, tổ chức ở địa phương đã khẩn trương lên kế hoạch, phương án tổ chức việc bỏ phiếu sớm và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021).

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền đến từng người dân để dân hiểu được trình tự bầu cử và tiến hành tham gia bầu cử đúng quy định, các tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu sớm biết về ngày bầu cử sớm đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia xác định, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

{keywords}
 

Cùng với đó, rà soát lại danh sách cử tri (nhất là cử tri đánh bắt hải sản xa bờ); nắm vững tình hình từng địa bàn và phân công lực lượng quân đội, công an giữ gìn trật tự xã hội đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, Cà Mau xác định cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tỉnh Cà Mau đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử. Đặc biệt, huy động các lực lượng để hỗ trợ bà con ở vùng bị hạn hán, giao thông khó khăn, tham gia bầu cử.

Để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm bầu cử, Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế chủ động triển khai kế hoạch phun dung dịch khử trùng thời điểm trước, trong và sau khi bầu cử; hướng dẫn kiểm tra giám sát, đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho đại biểu và cử tri tham gia bầu cử. Đồng thời, chủ động các phương án ứng phó dịch bệnh theo từng cấp độ cụ thể; dự kiến cách xử lý các trường hợp cần chăm sóc y tế trong thời gian diễn ra bầu cử và xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi vấn nhiễm Covid-19.

{keywords}
 

Ngoài ra, để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm bầu cử, Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế chủ động triển khai kế hoạch phun dung dịch khử trùng thời điểm trước, trong và sau khi bầu cử; hướng dẫn kiểm tra giám sát, đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho đại biểu và cử tri tham gia bầu cử. Đồng thời, chủ động các phương án ứng phó dịch bệnh theo từng cấp độ cụ thể; dự kiến cách xử lý các trường hợp cần chăm sóc y tế trong thời gian diễn ra bầu cử và xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi vấn nhiễm bệnh Covid-19.

Chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021), tỉnh Cà Mau có gần 868.400 cử tri được niêm yết danh sách tham gia bầu cử tại 783 đơn vị bầu cử, 1.327 tổ bầu cử.

UBND tỉnh Cà Mau đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh; 3 Ban bầu cử ĐBQH; 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 4 tiểu ban giúp việc. UBND cấp huyện, thành phố thành lập 9 Ủy ban bầu cử, 83 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện; 101 Ủy ban Bầu cử cấp xã và 760 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Cà Mau đã giới thiệu 10 người ứng cử và 01 người dự phòng ứng cử ÐBQH khoá XV, 88 người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Minh Ngọc