bầu cử hội đồng nhân dân 2021

Cập nhập tin tức bầu cử hội đồng nhân dân 2021

Cà Mau: Chốt danh sách 88 người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND khoá XV

Ngày 16/04 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.