cây xăng đóng cửa

Cập nhập tin tức cây xăng đóng cửa

TP.HCM: Số cây xăng bị gián đoạn hàng chỉ khoảng 10%

Theo uớc tính của Sở Công Thương TP.HCM, số cây xăng bị gián đoạn chiếm khoảng 9-10% tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM.

'Có mỗi đổ xăng sao khổ quá trời?'

Nhiều người dân tại TP.HCM chỉ muốn đổ xăng để đi về nhà nhưng việc tiếp nhiên liệu không dễ dàng vào lúc này.