Chủ tịch Quốc hội: Nhiều nơi khoe sắp xếp tốt lắm nhưng chi thường xuyên không giảm

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhiều nơi khoe sắp xếp kinh lắm nhưng chi thường xuyên không giảm. Sáp nhập huyện xã, quan trọng là giảm bao nhiêu biên chế, tiết kiệm được kinh phí thế nào.

Sáng 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo của đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.

4 nội dung giám sát

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, đoàn giám sát tập trung vào 4 nội dung. Đó là, tình hình thực hiện chủ trương; kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Một nội dung nữa là đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 gắn với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

{keywords}
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Cùng với đó, là giám sát việc đánh giá tính hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương và tính hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước cũng như việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Nội dung giám sát nữa là các bài học kinh nghiệm, cách làm hay, có hiệu quả trong việc xây dựng, lựa chọn phương án sắp xếp đơn vị hành chính, vận động, thuyết phục nhân dân đồng thuận với phương án sắp xếp, lựa chọn tên gọi của đơn vị hành chính; các kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phương án sắp xếp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết trong giai đoạn vừa qua, có 45 tỉnh thành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 561 đơn vị hành chính cấp xã cả giai đoạn.

Trong tháng 8 vừa rồi, Bộ Nội vụ có báo cáo tổng kết, đánh giá về thực hiện Nghị quyết 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét có điều chỉnh. Đây là căn cứ để sắp xếp các đơn vị hành chính từ 2022 trở về sau.

Thứ trưởng Nội vụ băn khoăn khi Nghị quyết Đại hội XIII có 1 câu rất quan trọng: “Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu để thực hiện với cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp”. Tuy nhiên trong Luật Quy hoạch lại bỏ quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp. Vì vậy sắp tới sẽ rất khó trong rà soát, đánh giá, tổng kết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Luật Quy hoạch không có loại quy hoạch đơn vị hành chính, cho nên các việc sắp xếp các đơn vị hành chính vẫn làm bình thường không theo Luật Quy hoạch.

Cứ phải 4 mắt, không nghe một chiều

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý khi giám sát cần quán triệt một số nội dung. Những địa phương nào trong diện sắp xếp cấp huyện, cấp xã thì tiêu chí chính là dân số và diện tích nhưng còn có một số tiêu chí về đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hóa, truyền thống…

Trong mọi trường hợp, địa phương phải có đề án. Cho nên khi giám sát, không máy móc chỉ dựa vào 2 tiêu chí dân số, diện tích.

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, giám sát phải trả lời được 2 vấn đề. Thứ nhất là sau sáp nhập thì tinh giản biên chế, tinh giản đầu mối đi liền là giảm chi phí, ngân sách sách.

“Có nơi nói 'chúng em sắp xếp, tinh giản biên chế, bộ máy tốt lắm’ nhưng cuối năm kiểm tra chi thường xuyên không giảm, hoặc có giảm chút ít. Nhiều nơi khoe này khoe kia, sắp xếp kinh lắm nhưng chi thường xuyên không giảm. Chúng ta giảm đầu mới, giảm cán bộ cơ sở… quan trọng là giảm bao nhiêu biên chế, bao nhiêu đầu mối và tiết kiệm được kinh phí như thế nào phải làm rõ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, ngoài báo cáo của tỉnh, đoàn giám sát phải bám sát số liệu của Bộ Tài chính. “Cứ phải 4 mắt, không nghe một chiều, nghe nhiều cơ quan khác nhau để đảm bảo thông tin khách quan, độc lập”.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc sắp xếp phải đảm bảo tính đồng thuận. Sau khi sắp xếp thì tình hình ổn định, tư tưởng có thông không, có vấn đề gì phức tạp nảy sinh không?

Yêu cầu thứ 2 được Chủ tịch Quốc hội lưu ý là việc sắp xếp các đơn vị hành chính phải nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

“Chúng ta không chỉ “sắp xếp để mà giảm”. Tinh giản, sắp xếp thế nào thì cuối cùng cũng phải là nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Nếu 2 anh yếu nhập lại thành 1 anh yếu thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều, hay 1 anh mạnh, 1 anh yếu nhập thành 1 anh yếu toàn thân thì cũng không đạt hoặc 2 anh khỏe nhập lại thành anh yếu thì chết”, Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Cuối cùng, theo Chủ tịch Quốc hội là phải đánh giá các chỉ số về cải cách hành chính, về năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, chỉ số hài lòng của người dân.

“Đó mới là điều quan trọng chứ không phải chúng ta làm động tác ra nghị quyết nhập tách, tách nhập”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đoàn giám sát phải trả lời 2 câu hỏi này một cách mạch lạc, rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, muốn nâng cao chất lượng giám sát phải đầu tư trí tuệ, có tổ chức, cách làm phù hợp, khoa học, hiệu quả; làm “đến nơi, đến chốn”, phải gắn được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Đoàn giám sát phải kiến nghị được hình thức thích đáng đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về những vấn đề có sai phạm, chậm trễ, cản trở công tác trong thi hành pháp luật.
“Chúng ta phải nghe nhiều tai, nhiều kênh, có tính chất độc lập với nhau thì mới có thể “gạn đục khơi trong được”. Chỉ nghe một chiều thôi thì không được”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Thu Hằng

Thành lập đoàn giám sát việc sáp nhập huyện, xã tại 45 tỉnh, thành

Thành lập đoàn giám sát việc sáp nhập huyện, xã tại 45 tỉnh, thành

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức và người lao động sau khi sáp nhập huyện, xã tại 45 tỉnh thành.

tin nổi bật

Đã đến lúc cải cách tiền lương, tăng lương cho công chức, y bác sĩ, giáo viên

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho rằng, bây giờ phải tập trung thực hiện cải cách tiền lương để giải quyết vấn đề thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức vì chế độ lương nhà nước hiện nay rất thấp.

Bộ trưởng Công an: Điều tra mở rộng hành vi rửa tiền, tội phạm 'tín dụng đen'

Bộ Công an cho biết sẽ xử lý triệt để, nghiêm minh với các vụ án liên quan đến cán bộ thuộc cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay, cung cấp vốn cho “tín dụng đen” hoạt động.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương công nhận liệt sĩ với quân nhân Trần Đình Thi

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan khẩn trương xem xét đề nghị công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với quân nhân Trần Đình Thi.

Bộ Công an sẽ bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới

Bộ Công an đang lấy ý kiến của Ủy ban Quốc phòng - an ninh, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao để sửa đổi mẫu hộ chiếu mới, trong đó bổ sung mục “nơi sinh” trang nhân thân hộ chiếu.

Chủ tịch Quốc hội: Cần dày công hơn trong đánh giá tác động sửa Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ TN-MT dày công hơn nữa trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động, báo cáo rà soát hệ thống pháp luật liên quan và dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Bộ trưởng Công an sẽ trả lời chất vấn về mẫu hộ chiếu mới

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; an ninh mạng,...

Chủ tịch Quốc hội: Sửa tiêu chí đơn vị hành chính không thể cảm tính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể các đơn vị hành chính phải đánh giá thấu đáo chứ không thể cảm tính được.

Sửa Luật Thủ đô, xin ý kiến Bộ Chính trị những chính sách đặc thù, vượt trội cho Hà Nội

Đảng Đoàn Quốc hội yêu cầu sửa đổi Luật Thủ đô; lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Hà Nội.

Thường vụ Quốc hội giám sát và cái kết hành trình 43 năm của một người mẹ

Hành trình 43 năm đi 'tìm lại tên cho con' của cụ Nguyễn Thị Mùi dần đi vào hồi kết có hậu. Mọi khúc mắc được tháo gỡ để công nhận Liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với quân nhân Trần Đình Thi.

Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp dầu khí từ 25% xuống 20%

Ngày 26/7, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý sửa đổi Luật Dầu khí.

Ông Ngô Văn Tuấn sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đã có chủ trương đồng ý làm quy trình giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 4 dự kiến khai mạc vào 20/10 tới đây.

Không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáng 19/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany.

Chuẩn bị từ sớm, từ xa để trình Quốc hội sửa Luật Đất đai vào tháng 10

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, xây dựng các dự án luật thành công hay không thì phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, nhất là với dự án rất khó như Luật Đất đai để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới đây.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ lý giải việc chậm trả căn cước công dân gắn chip

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an lý giải nguyên nhân chậm trả căn cước công dân gắn chip cho người dân ở một số nơi.

Sớm khắc phục tình trạng sợ sai, sợ bị thanh tra, kiểm tra trong ngành y

Trước lo lắng của cử tri về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ bị thanh tra, kiểm tra, Ban Dân nguyện đề nghị khắc phục sớm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế để đảm bảo thuốc điều trị cho người dân.