sắp xếp bộ máy

Cập nhập tin tức sắp xếp bộ máy

Thời điểm giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.

Nhiều nơi tự nguyện sắp xếp, thêm 20 huyện sáp nhập trong năm 2024

Nhiều địa phương tự nguyện đề xuất sắp xếp thêm nhiều đơn vị hành chính cấp huyện nên tổng số huyện thực hiện sáp nhập trong năm 2024 lên đến 50 đơn vị, tăng 20 đơn vị so với con số bắt buộc phải sáp nhập ban đầu.

Xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới theo hướng bộ đa ngành

Bộ Nội vụ sẽ tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ từ khóa XII - XV để xác định rõ phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ, ngành; xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa mới.

‘Đừng biến các bộ thành bộ của các doanh nghiệp'

Ông Thang Văn Phúc lưu ý, tách các bộ ra khỏi hoạt động sản xuất kinh doanh, đừng biến các bộ trở thành bộ của các doanh nghiệp; tách quản lý Nhà nước với sự nghiệp công, đừng biến các bộ thành bộ của các đơn vị sự nghiệp.

Bộ trưởng Nội vụ và những ngày ‘mất ăn, mất ngủ’ sắp xếp bộ máy

Lần đầu tiên trong lịch sử sắp xếp tổ chức bộ máy, các bộ ngành đã cắt giảm 17 tổng cục, 8 cục, 145 vụ; địa phương giảm 711 phòng thuộc sở ban ngành; cả nước giảm hơn 1.000 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà muốn tạo bước ngoặt mới cho nền công vụ

Chia sẻ với VietNamNet nhân dịp năm mới 2023, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đưa ra hàng loạt ưu tiên hành động để đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, tạo bước ngoặt mới cho nền hành chính nước nhà.

Thủ tướng: Cắt giảm 17 tổng cục là sự cố gắng rất lớn của Bộ Nội vụ

Hoan nghênh Bộ Nội vụ cắt giảm 17 tổng cục, Thủ tướng nhấn mạnh: "Đây là cố gắng rất lớn và quyết tâm của Bộ. Không có các đồng chí thì Chính phủ không hoàn thành được việc này”.

Đề xuất tách hàng loạt tổng cục, cục ra khỏi bộ ngành

PGS.TS. Lê Minh Thông đề nghị tách các tổng cục, cục về thuế, hải quan, an toàn thực phẩm, dược phẩm, quản lý thị trường... ra khỏi bộ ngành thành những cơ quan thực thi đặc thù thuộc Chính phủ.

Bộ Nội vụ cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 1 trường đại học

So với cơ cấu tổ chức hiện hành, theo Nghị định mới, Bộ Nội vụ không còn Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Bộ trưởng Nội vụ: Sắp xếp lại để giảm đơn vị hành chính là vấn đề lớn về tư tưởng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sắp xếp lại để giảm đơn vị hành chính là vấn đề lớn về tư tưởng. Chặng đường 30 năm (từ 1986-2015) chỉ có tăng đơn vị hành chính, trong đó tăng 25 tỉnh, 183 huyện.

Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh chủ động hợp nhất sở ngành

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp nhất sở ngành, phòng ban; tạm dừng thực hiện thí điểm một số mô hình, trong đó có mô hình trưởng ban tổ chức cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ.

Bộ Nội vụ nói về việc tách Tổng cục thành Cục Đường bộ và Cục Đường bộ cao tốc

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định, việc tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam xét về mặt đối tượng thì không có sự chồng chéo.

Muốn sáp nhập tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố được dân đồng thuận

Nghị quyết của Đảng mới đặt vấn đề nghiên cứu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, còn để tiến hành sáp nhập tỉnh như thế nào cần đánh giá đầy đủ các yếu tố.

Chủ tịch Quốc hội: Nhiều nơi khoe sắp xếp tốt lắm nhưng chi thường xuyên không giảm

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhiều nơi khoe sắp xếp kinh lắm nhưng chi thường xuyên không giảm. Sáp nhập huyện xã, quan trọng là giảm bao nhiêu biên chế, tiết kiệm được kinh phí thế nào.

Thủ tướng yêu cầu sắp xếp lại tổng cục, giảm đầu mối trung gian

Thủ tướng yêu cầu rà soát và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, đặc biệt là các tổng cục, giảm tổ chức trung gian

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới có 22 bộ ngành

Với 470/470 đại biểu có mặt (94,19% tổng số ĐBQH) tán thành, sáng nay 23/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Không sáp nhập bộ ngành nhưng phải sắp xếp lại tổng cục trong bộ

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đồng ý giữ nguyên số bộ ngành như hiện tại nhưng đề nghị Chính phủ đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các bộ, đặc biệt là các tổng cục.

Bộ Nội vụ chưa đề nghị sáp nhập bất cứ một tỉnh nào

Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào.

Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT giải thích nguyên nhân tăng tổng cục

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ TN-MT.

Thủ tướng: Nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, rà soát không thực hiện cấp “hàm”.