đo kiểm khí thải

Cập nhập tin tức đo kiểm khí thải

Gần 500 xe máy kiểm tra khí thải miễn phí, một nửa không đạt chuẩn

Sau 5 ngày Hà Nội thực hiện thí điểm kiểm tra miễn phí khí thải đối với xe máy cũ, chỉ có 464 chiếc đến đo kiểm. Số lượng xe đến các hãng là rất khác nhau, trong đó nhiều đại lý chưa có bất cứ xe nào đến.

Điều kiện để người dân Hà Nội đổi xe máy cũ thải lấy xe mới

Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT TP Hà Nội) cho biết, không hạn chế thời gian đo kiểm, hỗ trợ kinh phí “đổi cũ lấy mới” xe máy cho đến khi đủ số lượng 3.000 - 5.000 chiếc trong chương trình thí điểm.

Hà Nội thí điểm đo kiểm nồng độ khí thải 5.000 xe máy cũ

Hà Nội sẽ phối hợp với đại lý của các hãng xe trên địa bàn kiểm tra khí thải ngẫu nhiên khoảng 5.000 xe máy cũ. Hà Nội chưa có chính sách thu xe máy cũ, đổi xe mới...