Đoàn Minh Huấn

Cập nhập tin tức Đoàn Minh Huấn

Ông Đoàn Minh Huấn: Từ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đến Bí thư tỉnh Ninh Bình

Tổng Biên tập tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đoàn Minh Huấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

Đóng vai trò quyết định cho phát triển văn hóa không chỉ cần đến gia tăng nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách sử dụng nguồn lực.

Bám sát tôn chỉ, sứ mệnh, không để rơi vào 'báo hóa tạp chí', 'báo cáo hóa tạp chí'

Tạp chí Cộng sản cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên tự rà soát, đánh giá lại các nhiệm vụ, nếu không sẽ dễ rơi vào “báo hóa tạp chí”, “báo cáo hóa tạp chí”.

Ông Võ Văn Thưởng: Tự phê bình và phê bình phải như 'rửa mặt hàng ngày'

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, cần nhận thức đầy đủ tự phê bình và phê bình phải như “rửa mặt hàng ngày”, là cách giúp mỗi đảng viên tự kiểm soát bản thân mình bằng trách nhiệm đạo đức.

Phát biểu của ông Đoàn Minh Huấn tại hội thảo nâng cao đạo đức cách mạng

Báo cáo dẫn đề hội thảo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của ông Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, ngày 12/5.