- Theo công bố mới nhất của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, Bộ KHĐT, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đã đạt con số ấn tượng, 6,28%. Trước đó 1 ngày, con số ước ban đầu tại cuộc họp giao ban của này, GDP mới chỉ là 6,11%.

Cũng tại cuộc họp báo của Tổng Cục Thống kê chiều 26/6, GDP được chính thức xác nhận tăng 6,28%. Tính từ năm 2010 thì đây là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đồng thời, đây cũng là mức tăng cao hơn cả ngưỡng mục tiêu Chính phủ đề ra đạt GDP cả năm 2015 là 6,2%.

Trong 6 tháng, GDP quý I tăng 6,08%, quý II tăng 6,44%.

Tính theo khu vực, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 2,36%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm vào GDP cả nước. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,09%, đóng góp 2,98% điểm phần trăm vào GDP. Riêng ở khu vực này, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao nhất trong 5 năm qua, với tỷ lệ tâng 9,95%.

Khu vực dịch vụ tăng 5,9%, đóng góp 2,22 điểm phần trăm vào GDP.

{keywords} 

Theo cơ cấu nền kinh tế hiện nay, khu vực dịch vụ đã chiếm tỷ trọng lớn nhất, tới 39,61%, kế đến là khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 33,45%, khu vực nông lâm và thuỷ sản chỉ còn chiếm 16,73%.

Tổng Cục Thống kê cũng cho biết, xét về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm thì tiêu dùng cuối cùng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2014, tích luỹ tài sản tăng 6,85%, chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ làm giảm 3,71% điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Phạm Huyền