God of War 2018

Cập nhập tin tức God of War 2018

Chết cười với ông bố lầy nhất năm: Tự đóng vai Kratos rồi bắt con trai làm Atreus

Có một ông bố mê game như thế này không biết nên vui hay nên buồn đây.

Dự đoán những kịch bản có thể xảy ra trong phần tiếp theo của God of War

Tuy nhiên dự đoán mãi chỉ là dự đoán mà thôi. Hành trình của cha con Kratos sẽ tiếp diễn ra sao? Chúng ta hãy chờ hồi sau sẽ rõ.