1. CẬP NHẬT TRANG PHỤC:

Nami Biển Sâu đã được chỉnh sửa đôi chút, phần lớn ở tay và mặt.

2. CHỈNH SỬA VỀ LƯỢNG KINH NGHIỆM VÀ PHÉP BỔ TRỢ:

 • Phá mắt giờ cũng nhận được kinh nghiệm:
  • 30 XP khi phá các loại mắt
  • 15 XP khi phá Thấu Kính Biến Đổi

 Dịch Chuyển

 • Thời gian niệm phép tăng từ 3.5 lên 4.5 giây.
 • Điểm đích của phép Dịch Chuyển không còn ngẫu nhiên trên mục tiêu nữa, thay vào đó – bạn sẽ xuất hiện ở phía mà mục tiêu gần trụ bảo vệ nhất.
 • Hiệu ứng Dịch Chuyển sẽ xuất hiện nếu bạn có tầm nhìn 500 khoảng cách so với mục tiêu được chỉ định.
 • Dịch Chuyển giờ sẽ không gây ra tiếng động kiểu như “đang trên đường” để báo cho đồng minh.

3. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Ngọn Thương Ánh Sáng (Q)

 • Thời gian làm chậm tăng từ 1/1.25/1.5/1.75/2 giây lên 2 giây mọi cấp.

  Da Dày (E)

 • Nội tại giảm hiệu quả từ 70/75/80/85/90% xuống 70/73/76/79/82%.
  • Phiên bản hiện tại đang là 100%.

  Nổi Điên (W)

 • Sát thương giảm từ 80/125/170/215/260 xuống 60/110/160/210/260.
 • Thời gian hồi chiêu khi sử dụng Nổi Điên (W) lên quái vật hoàn trả lại từ 25% thành 50%.

  Đồng Xu Cổ Đại

 • Giờ có thêm giảm 5% thời gian hồi chiêu.

  Mề Đay Normad

 • Tốc độ hồi máu gốc giảm từ 50% xuống 25%.
 • Tốc độ hồi năng lượng gốc tăng từ 25% lên 75%.
 • Giờ có thêm giảm 10% thời gian hồi chiêu..

  Bùa Thăng Hoa

 • Giá tiền & công thức thay đổi:
  • Công thức mới: Áo Choàng Khủng Long + Mề Đay Normad + 450 Vàng
  • Tổng tiền tăng từ 2300 lên 2500 Vàng.
 • Giờ có 45 giáp.
 • Tốc độ hồi máu gốc tăng từ 100% lên 150%.
 • Tốc độ hồi năng lượng gốc tăng từ 75% lên 100%.
 • Nội tại mới - Point Runner: Tăng 20% tốc độ di chuyển trong vòng 2 giây khi ở gần trụ, trụ bị phá hủy hay cổng hư không.

  Di Vật Tai Ương

 • Tổng tiền tăng từ 550 lên 850 Vàng.
 • Nội tại mới: + 10% khả năng hồi máu và lớp giáp.

  Hòm Bảo Hộ Mikael

 • Giá tiền thay đổi
  • Tổng tiền tăng từ 2300 lên 2400 Vàng
  • Giá tiền hợp thành giảm từ 850 xuống 650 Vàng
 • Nội tại mới: + 15% khả năng hồi máu và lớp giáp.

  Lư Hương Sôi Sục

 • Giá tiền thay đổi
  • Tổng tiền tăng từ 2200 lên 2400 Vàng
  • Giá tiền hợp thành tăng từ 700 xuống 800 Vàng
 • Nội tại mới: + 15% khả năng hồi máu và lớp giáp.
 • SMPT tăng từ 40 lên 60.
 • Tốc độ hồi năng lượng gốc giảm từ 100% xuống 50%.

  Hồng Ngọc Tỏa Sáng

 • Giá tiền thay đổi
  • Tổng tiền giảm từ 1800 lên 1600 Vàng
  • Giá tiền hợp thành giảm từ 600 xuống 400 Vàng
  • Thời gian hồi lại của các trang bị kích hoạt giảm từ 20% xuống 10%

  Lưỡi Gươm Đoạt Thuật

 • Tiêu diệt quân lính không ở đường không còn vô hiệu hóa Nội tại của Lưỡi Gươm Đoạt Thuật. (Ví dụ: Bọ Hư Không hay Hạt Giống của Zyra).

Gnar_G