1/ RA MẮT 04 BỘ TRANG PHỤC HUYẾT NGUYỆT

Giống với phần “nhá hàng” mà Riot đã đăng tải trước đó, bốn bộ trang phục Huyết Nguyệt tiếp theo sẽ ra mắt ở bản cập nhật 7.3 bao gồm: Diana, Jhin, Talon và Twisted Fate.

Diana Huyết Nguyệt

Jhin Huyết Nguyệt

Talon Huyết Nguyệt

Twisted Fate Huyết Nguyệt

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Giao Thức Chuẩn Xác (Q)

 • Sát thương cộng thêm ở đòn đánh thứ hai giảm từ 100% xuống 70%.

  Đá Quét Chiến Thuật (W)

 • Năng lượng tiêu hao gia tăng từ 50/55/60/65/70 lên 60/65/70/75/80.
 • Khả năng làm chậm giảm từ 90% xuống 60/65/70/75/80%.

  Bắn Dây Móc (E)

 • Năng lượng tăng từ 50 lên 70.
 • Thời gian làm choáng giảm từ 1 xuống 0.5 giây.

 Ivern

  Daisy! (R)

 • Giáp/ Kháng phép mỗi cấp của Daisy giảm từ 20/60/120 xuống 15/40/90.

  Chỉ Thiên (Q)

 • Sát thương giảm từ 40/80/120/160/200/240 xuống 30/70/110/150/190/230.

  Cổng Gia Tốc (E)

 • Năng lượng tăng từ 50 lên 60.

  Búa Thủy Ngân (R)

 • STVL cộng thêm giảm từ 40% xuống 25%.

 • Sát thương tăng từ 52 lên 55.

  Truyền Máu (Q)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 55% lên 60%.
 • Sát thương tăng từ 75/90/105/120/135 lên 80/100/120/140/160.
 • Tăng Huyết Áp: Sát thương giảm từ 100% xuống 85%.

 Thủy Triều Máu (E)

 • Giờ sẽ đề cập thêm “làm chậm tức thì 15% khi kích hoạt lần hai” ở phần mô tả.

3/ MẪU MẮT MỚI

Mẫu Mắt Huyết Nguyệt

Gnar_G