1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Giao Thức Chuẩn Xác (Q)

 • Sát thương cộng thêm ở đòn đánh thứ hai tiếp tục thay đổi, vẫn giảm sức mạnh so với hiện tại.
  • Tăng từ 70% lên 80% so với PBE 7.3
  • Giảm từ 100% xuống 80% so với 7.2.

  Đá Quét Chiến Thuật (W)

 • Khả năng làm chậm tiếp tục thay đổi, vẫn giảm sức mạnh so với hiện tại.
  • Tăng từ 60/65/70/75/80% lên 80% so với PBE 7.3
  • Giảm từ 90% xuống 80% so với 7.2

  Tiếng Gầm Hoang Dã (W)

 • Phạm vi ảnh hưởng của Tiếng Gầm Hoang Dã (W) sẽ tăng tiến cùng với kích thước của Cho’Gath (hình nón phình ra/ chiều dài không đổi). Có hiệu quả làm tăng tầm kích hoạt chiêu thức khi Cho’Gath phát triển kích thước.

  Phóng Gai (E)

 • Phóng Gai (E) cũng tăng tiến với kích thước của Cho’Gath.

 Ivern

  Hạt Hư Hỏng (E)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 12/11/10/9/8 thành 10 giây.

  Nếm Mùi Sợ Hãi (Q – Tiến Hóa Vuốt Kiếm)

 • Thời gian hồi chiêu được hoàn trả giảm từ 60% xuống 45% nếu mục tiêu bị Cô Lập.

  Súng Liên Thanh (Q)

 • Thời gian hồi chiêu hoàn trả từ 18/17/16/15/14 thành 20/19/18/17/16 giây.

2/ KHÁC

Màn hình chờ mới

Hình nền tải game của chế độ chơi Hunt of the Blood Moon đã xuất hiện trên máy chủ PBE.

Chỉnh sửa trang phục

Diana Huyết Nguyệt được chỉnh sửa màu da, đổi màu vũ khí và thêm chi tiết trên mặt nạ…

Hình nộm trong chế độ Phòng Tập đã có biểu tượng in-game

Gnar_G