1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Xơi Tái (Q)

 • Chỉ 5 điểm cộng dồn được lấy từ quân lính và quái rừng.
 • Sau 5 điểm cộng dồn đầu tiên, Cho’Gath nhận được 50% máu so với trước (50/70/90).
 • 70% SMPT cộng thêm bị loại bỏ khỏi sát thương.
 • 12% máu cộng thêm được bổ sung vào sát thương.

  Nếm Mùi Sợ Hãi (Q)

 • Sát thương giảm từ 70/95/120/145/170 xuống 65/90/115/140/165.
 • STVL cộng thêm giảm từ 140% xuống 120%.
 • Sát thương lên mục tiêu bị Cô Lập tăng từ 50% lên 65%.

  Nếm Mùi Sợ Hãi (Q – Tiến Hóa Vuốt Kiếm)

 • Tăng từ 45% lên 50% (so với PBE).
 • Giảm từ 60% xuống 50% (so với phiên bản hiện tại.

  Ấn Ác Ý (Nội tại)

 • Sát thương thay đổi từ 40-295 xuống 30-300.
  • Mới: (20 + 10 mỗi cấp cho tới cấp độ 8, ở cấp 9, +20 mỗi cấp)
   • (Giá trị: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200/220/ 240/280/300)
  • Cũ: (25 + 15 mỗi cấp)

 Bầy Bọ Hư Không (W)

 • Thêm vào phần mô tả - “Nếu chúng ở cạnh Malzahar” tốc độ di chuyển của Bọ Hư Không gia tăng.

 Nở Rộ (Q)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 60 lên 70.

2/ CHẾ ĐỘ CHƠI HUNT OF THE BLOOD MOON

Điểm số

 • Điểm số cần để chiến thắng tăng từ 300 lên 350.
 • Sứ Giả Quỷ Quái cho điểm số giảm từ 30 xuống 25.

Thệ Ước Máu (bùa lợi toàn bản đồ)

 • Giờ giảm thời gian hồi lại của các trang bị kích hoạt đi 50%.

3/ TRANG PHỤC HUYẾT NGUYỆT

Hình nền của Jhin Huyết Nguyệt

Chỉnh sửa trang phục

Talon Huyết Nguyệt

Jhin Huyết Nguyệt

Màn hình đăng nhập

Chỉnh sửa biểu tượng – Jhin Huyết Nguyệt

Gnar_G