luật báo chí 2016

Cập nhập tin tức luật báo chí 2016

Hôm nay, luật Báo chí 2016 bắt đầu có hiệu lực

9 điểm mới trong luật Báo chí năm 2016 đã được Quốc hội thông qua sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay.

Phổ biến quán triệt Luật Báo chí 2016 tới các tỉnh phía Nam

Sáng 28/10, tại TP Cần Thơ, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Báo chí năm 2016 khu vực các tỉnh phía Nam.

Xây dựng quy định đạo đức người làm báo Việt Nam

Hội Nhà báo VN tổ chức góp ý kiến xây dựng Quy định người làm báo VN, phù hợp với luật Báo chí 2016.

Nhà báo thông tin ‘2 mặt’ không ổn

Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN Hồ Quang Lợi chỉ ra có một số nhà báo viết theo kiểu ‘hai mặt’.

Văn phòng Chủ tịch nước công bố luật Báo chí 2016

Luật Báo chí 2016 được Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáng nay có nhiều điểm mới đáng chú ý.