{keywords}
 
{keywords}
 

Theo Guardian, nhóm bác sĩ trên gọi cuộc biểu tình của họ là Blanke Bedenken - Nỗi dằn vặt khoả thân. Các bác sĩ cho hay: “Khi chúng tôi hết thứ ít ỏi mà chúng tôi có, chúng tôi sẽ như thế này”, nghĩa là khi hết thiết bị và quần áo bảo hộ giữa lúc khủng hoảng thì họ cũng khoả thân như vậy.

Các thành viên của nhóm cho hay, họ muốn nói với giới lãnh đạo y tế của Đức rằng lời kêu gọi cung cấp thêm thiết bị bảo hộ của họ suốt nhiều tháng qua không thấu.

{keywords}
 
{keywords}
 

Một bác sĩ trong nhóm Blanke Bedenken nói: “Khoả thân là biểu tượng cho thấy chúng tôi dễ bị tổn thương thế nào nếu không có thiết bị bảo hộ”.

Christian Rechtenwald, một bác sĩ đa khoa cho hay, nhóm đã lấy cảm hứng từ hành động của bác sĩ người Pháp Alain Colombie, người đã chụp ảnh khoả thân trong phòng khám sau khi mô tả mình và các đồng nghiệp không được bảo vệ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Các bác sĩ Đức liên tục kêu gọi được cấp thêm thiết bị và quần áo bảo hộ kể từ khi virus corona xâm nhập nước này vào cuối tháng 1.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Hoài Linh