NSND Việt Anh

tin tức về NSND Việt Anh mới nhất

NSND Việt Anh: 'Nhiều nghệ sĩ trẻ giỏi chém gió nhưng lười đọc sách!'icon
Sách19/02/20210

NSND Việt Anh: 'Nhiều nghệ sĩ trẻ giỏi chém gió nhưng lười đọc sách!'

'Một điều đáng buồn là nhiều bạn nghệ sĩ trẻ rất ít đọc sách. Các bạn có thể rất giỏi chém gió về đủ mọi đề tài trên mạng xã hội nhưng nói đến sách là ngồi yên vì không biết gì để bàn luận', NSND Việt Anh nói.