Phạm Thế Duyệt

Cập nhập tin tức Phạm Thế Duyệt

Nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt mong muốn khóa XIII chọn cán bộ đúng. 

Lời dặn của Đại tướng Lê Đức Anh

Đất nước hội nhập nhưng phải làm sao giữ vững hòa bình, phát triển, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phải tập hợp đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Phạm Thế Duyệt: Chỉnh đốn Đảng phải từ trên xuống

Nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Trung ương 4 phải từ trên làm xuống chứ không phải từ dưới làm lên - ông Phạm Thế Duyệt nói.

Chọn nhân sự: Đừng mang thợ nề làm thợ mộc

Trong việc lựa chọn nhân sự ĐH 12, Đảng có thể đưa ra phương thức để quần chúng cùng Đảng đánh giá cán bộ. Phải chọn "đúng người, đúng việc".

Kênh nào để dân góp ý nhân sự cho Đảng?

Nguyên Chủ tịch MTTQ kiến nghị cần có kênh để quần chúng nhân dân góp ý nhân sự cho Đảng, qua đó chọn được cán bộ tốt cho đất nước.