Nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Trung ương 4 phải từ trên làm xuống chứ không phải từ dưới làm lên.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên thường vụ - thường trực Bộ Chính trị:

{keywords}

Ông Phạm Thế Duyệt

- Thưa ông, Đảng ta đã xác định nội dung đầu tiên của chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII sắp diễn ra là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhìn vào tình hình thực tiễn, ông có bình luận gì về vị trí quan trọng của nội dung này?

Vấn đề xây dựng Đảng nêu trước tiên rất là quan trọng và đúng với tình hình thực tế. Đảng ta là Đảng lãnh đạo 80 năm rồi, qua những bước đường cách mạng hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã giải phóng được dân tộc trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Về lãnh đạo kinh tế, về xây dựng quy hoạch trong phát triển đất nước, có nhiều đổi mới. Giai đoạn đầu đổi mới, Đảng đổi mới kịp thời, đường lối đúng, Đảng là tấm gương khi đề ra 4 nguy cơ bấy giờ. Nhưng rõ ràng trong hàng chục năm qua, chúng ta đã vấp váp nên mới phải đề ra nghị quyết Trung ương 4.

Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra một bộ phận không nhỏ trong cán bộ Đảng viên có sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống, mắc vào tham nhũng, quan liêu, xa dân. Thế cho nên Đảng đề ra việc xây dựng Đảng lên trên hết, tôi nghĩ, đã là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền, Đảng vì lợi ích của dân mà không làm tốt vai trò của mình thì dân làm sao mà yên tâm, tin được. Đấy cũng là lý do mà trong Đại hội này phải coi cái đó là hàng đầu là điều rất có lý và rất đúng.

- Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đã được làm thường xuyên và đặc biệt được tăng cường từ nghị quyết Trung ương 4 đến nay. Tuy nhiên, BCH TƯ Đảng khóa 11 cũng thẳng thắn chỉ ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 12 của Đảng là việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 chưa đạt kết quả như mong đợi. Ông có suy nghĩ gì về nội dung này?

Năm 1999, mới sau hơn 10 năm đổi mới đã thấy bắt đầu có nhiều biểu hiện sai, suy thoái về đạo đức, lối sống của Đảng viên, của cán bộ, thế cho nên mới đề ra nghị quyết Trung ương 6 lần 2 về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Tiếc rằng chúng ta không làm tốt, nếu làm tốt cái đó thì có cần làm Nghị quyết Trung ương 4 vừa rồi không? Nghị quyết đề ra rồi, bây giờ chưa làm được, mới chỉ ngăn chặn, chưa đẩy lùi, nhưng nói thế cũng là chủ quan, đã làm sao mà ngăn chặn được?

- BCH Trung ương Đảng khóa 11 cũng thẳng thắn thừa nhận trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 12 của Đảng: những hạn chế khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng làm cho Đảng ta chưa thật sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Vậy theo ông, cần làm gì để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thời gian tới?

Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng của Trung ương 4 phải cố gắng làm tiếp, làm tốt. Mà việc làm chỉ có thể tốt từ kinh nghiệm bản thân. Đó là từ trên làm xuống chứ không phải từ dưới làm lên. Người lãnh đạo trong cấp ủy tốt, khó có thể cấp ủy dám suy nghĩ khác, dám đưa đường lối chệch đi.

Một cấp ủy tốt, thì khó có thể địa phương ấy, tổ chức ấy làm sai lệch. Cho nên càng cán bộ cấp cao gương mẫu bao nhiêu, trong sáng bao nhiêu, tốt bao nhiêu, dân thừa nhận bao nhiêu thì càng có sức thuyết phục và ảnh hưởng đến bên dưới bấy nhiêu.

Trước hết, nghị quyết Trung ương 4 sau Đại hội vẫn phải tiếp tục làm thật tốt. Nếu Đảng ta sáng suốt theo quan điểm của Bác, tôi nghĩ không có gì không khắc phục được. Bác nói "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", "trong ấm, ngoài êm", Đảng đoàn kết thống nhất, toàn tâm toàn ý lo cho dân, thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc vô cùng mạnh. Với cả quá trình cách mạng của mình đúng, tới đây hội nhập càng sâu rộng, mình càng đúng, mình càng có thế phát triển nhanh.

Theo VOV

Chuẩn bị nhân sự quá tuổi, tái cử làm lãnh đạo