Sam Bankman-Fried

Cập nhập tin tức Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried được cho đã rao bán căn penthouse giá trị của mình vào đúng ngày sàn giao dịch FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản.