TS. Nguyễn Sĩ Dũng

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Để đảo ngọc Phú Quốc toả sáng

Tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành tổng kết quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, hòn Đảo Ngọc của Việt Nam.