Thành ủy Hà Nội

Cập nhập tin tức Thành ủy Hà Nội

Ban Bí thư, Thủ tướng, Thành ủy Hà Nội vừa triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ một số đơn vị trực thuộc.

Tạo áp lực để kẻ tham nhũng không chịu nổi

Phải tạo được áp lực xã hội mà những kẻ tham nhũng không chịu nổi - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Thành ủy Hà Nội công bố đường dây nóng

Với đầu số cố định là 04.32818 818, công dân, tổ chức, doanh nghiệp và cả cán bộ, đảng viên… có thể phản ánh thông tin qua đường dây nóng liên tục trong 24h trong ngày.

Hà Nội phấn đấu có 10% cán bộ dưới 35 tuổi

Hà Nội phấn đấu đạt tỉ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi tối thiểu 10%, cán bộ nữ 15% trở lên.

Hà Nội cho làm bãi xe ngầm trong công viên Thống Nhất

Đó là kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa được Văn phòng Thành ủy truyền đạt.